Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

 

Wanneer u bij de huisarts komt met een psychische klacht, zoals somberheid, angst, overspannenheid, relatie-, levensfase- en werkgerelateerde problemen, dan kan deze u doorverwijzen naar de praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg).

Samen met u onderzoekt zij waar de problemen uit bestaan. Vaak kan zij u met een gerichte, korte behandeling helpen. Indien nodig kan dit in samenwerking met maatschappelijk werk en/of fysiotherapeut, haptonomie. Zij kan u verwijzen naar de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. PatiĆ«nten met chronische psychiatrische problemen die niet langer in behandeling zijn bij de gespecialiseerde GGZ kunnen afspraken maken bij de praktijkondersteuner GGZ.