Werkwijze


Alle huisartsen van Gezondheidscentrum Hoograven verlenen reguliere medische zorg, deze is gebaseerd op wetenschappelijke onderzochte methoden (evidence based). Wilt u een alternatieve therapeut bezoeken, dan kunt u dit uiteraard wel met uw huisarts bespreken.

Heeft u meerdere zorgverleners binnen het gezondheidscentrum dan stemmen zij indien nodig de behandelmethode met elkaar af.