Ons centrum


Gezondheidscentrum Hoograven probeert zorg en dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de gezondheidsproblemen van de wijkbewoners en op hun vragen. U kunt met al uw vragen rondom gezondheid bij ons terecht. We vinden samenwerking met andere hulpverleners en organisaties heel belangrijk.

Vanaf juni 2014 is ons centrum NPA geaccrediteerd. 

Binnen ons centrum werken wij samen met een maatschappelijk werker, psychologen, verloskundigen en diëtisten.

In de wijk hebben wij regelmatig overleg, zowel op beleids- als op patiëntenniveau, met de collega huisartsenpraktijk, wijkverpleegkundigen, apothekers en fysiotherapeuten.