Uw mening telt!


De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en cliënten van de Stichting Gezondheidscentra Utrecht. Tot deze stichting behoren Gezondheidscentrum Lunetten, Gezondheidscentrum Hoograven en Gezondheidscentrum Het Zand.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende zaken. Denk aan de manier waarop wij informatie aan u verstrekken, de inrichting van de wachtkamer, de openingstijden, service van onze medewerkers aan de balie etcetera. 

De cliëntenraad is een spreekbuis voor alle patiënten en cliënten van het gezondheidscentrum, of u nu de huisarts, fysiotherapeut of de verpleegkundige bezoekt, of alleen medicijnen haalt in de apotheek.

De volgende wijkbewoners vertegenwoordigen patiënten en cliënten van Stichting Gezondheidscentra Utrecht in de cliëntenraad:

  • Tineke Meulenkamp, voorzitter
  • Dick Kroon, penningmeester


Wilt u contact met de cliëntenraad?
Bel het secretariaat 030 288 25 99 of stuur een e-mail naar clientenraad@gezondsgu.nl