Klantonderzoek
 

Begin 2014 hebben wij de patienten die ingeschreven zijn bij de huisartsen van GC Hoograven en waarvan het mailadres bij ons bekend is, middels een enquete gevraagd wat zij van ons centrum, de diverse disciplines en de hulpverleners vinden. Degene die de enquete ingevuld hebben willen wij hartelijk danken hiervoor. De uitslag van de enquete en de verbeterplannen die we naar aanleiding hiervan gemaakt hebben willen we graag met u delen.

Het  cijfers dat u heeft gegeven aan het gezondheidscentrum   7,2

Gezondheidcentrum nooit/soms Meestal/altjd  
gewenst moment een afspraak maken met zorgverleners 46% 51%  
voldoende info op de website 17% 83%  
centrum toegankelijk voor rolstoel / kinderwagen / lichamelijke handicap 1% 99  
vervanging zorgverlener goed geregeld 16% 84%  
medewerkers balie: <5 min geholpen / serieus / voldoende aandacht / voldoende tijd / begrijpelijke manier uitleg 14% 86%  
bood de balie voldoende privacy 45% 55%  
was het gezondheidscentrum schoon   100%  
voldoende comfortable zitplaatsen in de wachtkamer/ voldoende faciliteiten in wachtkamer 3% 97%  
met alle vragen over gezondheid terecht 15% 85%  
is het gezondheidscentrum actief in de wijk  31% 69%  
sloot de zorg- en dienstverlening aan op uw wensen en behoeften 12% 88%  
Zou u andere mensen adviseren naar gezondheidscentrum Hoograven te gaan 7% 93%  
       
       

 

Het cijfer dat u de huisartsen hebt gegeven is een 7,2

Huisartsen nooit/soms meestal/altijd  
binnen 2 minuten iemand aan de telefoon 23% 87%  
binnen 24-uur terecht op spreekuur als u dat nodig vond 45% 55%  
hielp uw huisarts u binnen 15 min na de afgesproken tijd 52% 48%  
ervaarde u het als probleem eerst uw vraag aan assitente stellen voordat u contact had met de huisarts 24% 76%  
werd u met respect behandeld 7% 93%  
had huisarts / assistente voldoende tijd voor u 9% 91%  
had u vertrouwen in de deskundigheid van de huisarts 3% 97%  
kon u meebeslissen over de behandeling / hulp die u kreeg 13% 87%  
informeerde u huisarts u over de mogelijke bijwerkingen van voorgeschreven medicatie 34% 66%  
werkte uw huisarts samen met andere zorgverleners 11% 89%  
bood uw huisarts hulp aan bij het voorkomen van ziekten of verbeteren van uw gezondheid 44% 56%  
zorgde de behandeling van uw huisarts ervoor dat uw gezondheidsproblemen verminderden 23% 77%  
       

 

Naast een hele positieve beoordeling heeft u ook een aantal verbeterpunten aangegeven. Deze punten hebben we meegenomen in onze verbeterplannen. Hieronder een overzicht wat we al verbeter hebben en waar we nog mee bezig zijn.

Telefoon binnen 2 minuten beantwoorden -> De bereikbaarheid van de praktijk is goed, wel worden bellers soms langere tijd in de wacht gezet. Dit is besproken met de assistenten en tevens zal met de leverancier van de telefooncentrale gekeken worden naar de mogelijkheden om de bereikbaarheid te verbeteren.

Privacy balie -> Op de vloer voor de balie zal een wachtstreep geplaatst worden.

Wachttijd huisartsen -> het niet geholpen/ binnen geroepen worden binnen 15 minuten na gemaakte afspraaktijd wordt met de huisartsen besproken en de oorzaak van uitloop wordt onderzocht waarna de gewenste acties worden ingezet.