Saltro / Bloed prikken


Saltro is een modern diagnostisch centrum. Zij ondersteunen (huis)artsen en verloskundigen bij hun diagnostiek. Naast laboratoriumonderzoek doen ze functieonderzoeken, bijvoorbeeld ECG’s (hartfilmpjes), echo’s en longfunctiemetingen. Bovendien verzorgen zij de controles, dosering en begeleiding van trombosedienstpatiënten bij het gebruik van antistollingsmiddelen.

In Gezondheidscentrum Hoograven wordt er door Saltro bloed afgenomen van dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 tot 9.00 uur. OP AFSPRAAK.

Het duurt 3 tot 5 werkdagen voordat de uitslag van het bloedonderzoek binnen is. Over de uitslag van het bloedonderzoek kunt u contact opnemen met de centrumassistente, 030 288 02 92, optie 3. Zij zal controleren of de uitslag binnen is en wanneer nodig een afspraak inplannen met de huisarts.

Postbus 9300
3506 GH Utrecht

Telefoon: 030 236 11 36
Fax: 030 236 11 72
E-mail: saltro@saltro.nl 

www.saltro.nl