Heeft u Diabetes Mellitus (suikerziekte) dan is de vergoeding in de voetzorg gewijzigd
 

Vanaf 2015 is de regelgeving rondom voetzorg voor diabetici gewijzigd. De praktijkverpleegkundige in het gezondheidscentrum heeft jaarlijks uw voeten onderzocht en de zogenaamde SIMM's classificatie vastgesteld.

Heeft u SIMM's 0 classificatie, dan is er geen verhoogd risico op voetproblemen. Vanuit de basisverzekering krijg u geen vergoeding meer voor behandelingen door de pedicure of podotherapeut.
Heeft u SIMM's 1 classificatie of hoger, dan wordt u verwezen naar de podotherapeut voor een screening. In deze screening wordt uw zorgprofiel vastgesteld en op basis van dit zorgprofiel een behandelplan opgesteld.

Vergoeding voetzorg door uw zorgverzekeraar:

Zorgprofiel 1 wordt alleen vergoed als u een aanvullend verzekeringspakket heeft met voetzorg vergoeding.  
Zorgprofiel 2, 3 en 4 worden wel vergoed vanuit de basisverzekering. De podotherapeut geeft u in een persoonlijk gesprek aan of en in welke vorm pedicurezorg noodzakelijk is. Deze zorg wordt vergoed uit de basisverzekering en er is geen sprake van eigen risico. De podotherapeut zal naar aanleiding van een uitgebreid voetonderzoek een persoonlijk behandelplan voor u opstellen. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt uw mefisch dossier bij voor de diabetisch voetzorg.