Ouderenzorg


De Nederlandse bevolking wordt ouder. Het aantal ouderen zal tot 2025 van 2,5 naar 4 miljoen stijgen. Daarnaast wordt de opname van ouderen in het verpleeg- of verzorgingshuis langer uitgesteld en wonen steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd thuis.

Het zorgprogramma Ouderenzorg is niet gericht op het voorkomen van ziekte, maar op de ervaren kwaliteit van leven, waarbij behoud of herstel van het functioneren en behoud van de zelfredzaamheid centraal staan. De praktijkverpleegkundige bespreekt met u of er knelpunten zijn, die de zelfredzaamheid in de weg staan en zij zal samen met u naar mogelijke oplossingen zoeken.
 

In dit spreekuur willen wij graag van u horen hoe het met u gaat en uw medicatie bespreken. Zo willen we bereiken dat u zo lang mogelijk op een prettige manier kunt leven en zelfstandig kunt blijven wonen. Indien u niet naar het gezondheidscentrum kan komen dan is het mogelijk om een huisbezoek in te plannen.